Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  04.03.2021 14:43:01
Дата здійснення дії: 08.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Код за ЄДРПОУ:  00435560
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код – 00435560, місцезнаходження – 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2021 року о 10.30 годині за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411 (надалі - Збори).

Перелік питань проекту порядку денного та відповідні їм проекти рішень доповнено новими питаннями та відповідними їм проектами рішень:

         Питання №17: Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у акціонерів Товариства.

         Проект рішення по питанню №17:

1. Здійснити продаж викуплених Товариством акцій у кількості 6425 шт.

2. Продаж цих акцій здійснити до 30.04.2021 року (включно) за найбільш вигідною для Товариства ціною.

3. Наглядовій раді Товариства до 16.04.2021 року встановити мінімальну ціну, за якою Товариство здійснить продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію), яка не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену в порядку передбаченому в ст. 8  Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Пiсному Якову Григоровичу забезпечити до 16.04.2021 року розміщення на власному веб-сайті Товариства (http://00435560.smida.gov.ua)  інформацію про мінімальну ціну, за якою Товариство може здійснювати продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію). 

5. Продаж цих акцій здійснювати виключно акціонерам Товариства, які до 23.04.2021 року надали Товариству відповідне звернення (надалі – «Звернення») на їх придбання, яке має містити: повну назву /ПІБ акціонера Товариства; адресу реєстрації, місце проживання акціонера Товариства; реквізити рахунку акціонера Товариства в цінних паперах, на який ці акції мають бути зараховані у результаті цього продажу; кількість цих акцій, яку акціонер Товариства бажає придбати; контакти для зв’язку (телефон, адреса електронної пошти, за наявності); ціну, за якою акціонер Товариства бажає придбати вказану ним кількість цих акцій, яка не має бути нижчою від мінімальної ціни цих акції розміщеної до 16.04.2021 року на власному веб-сайті Товариства (http://00435560.smida.gov.ua).

6. До Звернення акціонер Товариства має додати виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день надання Звернення Товариству.

7. У випадку, якщо Звернення не буде містити зазначеної інформації або акціонер Товариства не додав до Звернення виписку  з рахунку в цінних паперах Товариства, його Звернення вважається не наданим Товариству. 

8. Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Пiсному Якову Григоровичу визначити у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України, який(і) акціонер(и) Товариства отримає(ають) право придбати ці акції, та повідомити цього(их) акціонера(ів) Товариства про це і про дату (обов’язково робочий день), місце (обов’язково в м. Києві) та час (не раніше 12.00 год.) укладення з ним(и) договору купівлі-продажу цих акцій, а також повідомити інших акціонерів Товариства, які надали Товариству Звернення про придбання цих акцій, але не отримали право на таке придбання, шляхом розміщення цих повідомлень на власному веб-сайті Товариства (http://00435560.smida.gov.ua).

9. Акціонер Товариства зобов’язаний надати Товариству виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день укладання договору купівлі-продажу цих акцій. У випадку, якщо акціонер Товариства не надав Товариству цю виписку, він втрачає право на придбання цих акції. 

10. Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Пiсного Якова Григоровича укладати та підписувати відповідні договори з акціонером(ами) Товариства, який(і) у відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України отримає(ають) право придбати ці акції.

 

 

Наглядова Рада