Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.04.2019 17:02:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Код за ЄДРПОУ:  00435560
Текст повідомлення: 

Додаткова інформація про позачергові загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904»,

 що скликаються на 18.04.2019 року

 

            Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2019 року: загальна кількість акцій – 14760000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13557028 шт.

 

17.04.2019 р.

Т.в.о. Генерального директора Пiсной Я.Г.