Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2021 11:01:01
Дата здійснення дії: 08.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Код за ЄДРПОУ:  00435560
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код – 00435560, місцезнаходження – 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72) повідомляє наступне:

 

1) До проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2021 року о 10.30 годині за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411 (надалі - Збори) внесені зміни.

Питання № 11 переліку питань проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: "11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом", доповнено новим проектом рішення:  "Затвердити запропонований Правлінням Товариства Порядок покриття збитків Товариства за 2020 рік".

 

2) Товариство повідомляє про технічну описку, що виникла 02.03.2021 року при оприлюдненні повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 08.04.2021 року (надалі - Повідомлення).

В повідомленні, що оприлюднене та надіслане акціонерам 02.03.2021 року, в основних показниках фінансово-господарської діяльності підприємства, в рядку "Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)", в графі "звітний" помилково зазначене "-154" слід читати "-483". А в рядку "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)", в графі "звітний" помилково зазначене "-0,010436" слід читати "-0,03272".

Зазначену технічну описку Товариство виявило самостійно 25.03.2021 року. Причина: неузгодженість дій фінансового та юридичного підрозділів Товариства.

Всі дії та заходи щодо спростування та оприлюднення виправленого Повідомлення Товариство здійснило 26.03.2021 року.

Товариство