Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2021 11:21:01
Дата здійснення дії: 08.04.2021
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Код за ЄДРПОУ:  00435560
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код – 00435560, місцезнаходження – 03151, м.Київ, проспект Повiтрофлотський, 72) повідомляє про технічну описку, що виникла 02.03.2021 року при оприлюдненні повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 08.04.2021 року (надалі - Повідомлення).

В повідомленні, що оприлюднене та надіслане акціонерам 02.03.2021 року, в основних показниках фінансово-господарської діяльності підприємства, в рядку "Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)", в графі "звітний" помилково зазначене "-154" слід читати "-483". А в рядку "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)", в графі "звітний" помилково зазначене "-0,010436" слід читати "-0,03272".

Зазначену технічну описку Товариство виявило самостійно 25.03.2021 року. Причина: неузгодженість дій фінансового та юридичного підрозділів Товариства.

Всі дії та заходи щодо спростування та оприлюднення виправленого Повідомлення Товариство здійснило 26.03.2021 року.

Товариство