Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.08.2011
Дата публікації 18.08.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904"
Юридична адреса* Україна. 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, №72
Керівник* Карлицький Анатолій Олександрович - Голова правління - генеральний директор. Тел: 0442490251
E-mail* karl@i.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято Наглядовою радою ПАТ «САТП -0904» 17 серпня 2011 року , а саме:
1.Посадова особа - генеральний директор Карлицький Анатолій Олександрович паспорт МЕ № 867017 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.02.2008р звільнена 17.08.2011р.на підставі КЗпП України за власним бажанням. Частка в статутному капіталі 0,00. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на цій посаді з16 квітня 1998 року.
2.Посадова особа –генеральний директор Семеній Володимир Сафронович паспорт
СО № 645470 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 грудня 2001 року
призначена з18 серпня 2011 року на підставі Положення про Виконавчий орган. Частка в статутному капіталі 0,00. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді замісника генерального директора ПАТ «САТП-0904».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління - генеральний директор Карлицький Анатолій Олександрович