Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.03.2011
Дата публікації 07.11.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне Акціонерне Товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904"
Юридична адреса* Україна. 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, №72
Керівник* Семеній Володимир Сафронович - Генеральний директор. Тел: 0442490251
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ"САТП-0904" 18.03.2011 року.
Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту ПАТ "САТП-0904"
Посадова особа Карлицький Анатолій Олександрович (Паспорт: серія МЕ номер 867017 виданий 26.02.2008 р. Голосіївське РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Генеральний директор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності :голова прaвління ВАТ "САТП-0904" з 1998 року.

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ"САТП-0904" 18.03.2011року
Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту
Посадова особа Бєлкіна Ірина Едуардівна (Паспорт: серія СН номер 875131 виданий 12.08.1998 р. Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 45,71%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1998 року.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "САТП-0904" 18.03.2011року Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту ПАТ "САТП-0904Посадова особа Бєлкіна Ірина Едуардівна (Паспорт: серія СН номер 875131 виданий 12.08.1998 р. Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 45,71%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до11.03.2014 року
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ"САТП-0904" 18.03.2011року
Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту
Посадова особа Хрущ Оксана Вікторівна (Паспорт: серія СО номер 446396 виданий 14.10.2000 р. Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1998 року

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "САТП-0904" 18.03.2011року
Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту
Посадова особа Хрущ Оксана Вікторівна (Паспорт: серія СО номер 446396 виданий 14.10.2000 р. Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: один рік
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Наглядової ради з 1998 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Семеній Володимир Сафронович