Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.03.2011
Дата публікації 07.11.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне Акціонерне Товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904"
Юридична адреса* Україна. 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, №72
Керівник* Семеній Володимир Сафронович - Генеральний директор. Тел: 0442490251
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ"САТП-0904"11.03.2011 року.
Звільнення посадової особи виконано на підставіСтатуту.
Посадова особа Карлицький Анатолій Олександрович (Паспорт: серія МЕ номер 867017 виданий 26.02.2008 р. Голосіївське РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 1998 року .

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "САТП-0904" 11.03.2011року.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту ПАТ"САТП-0904.
Посадова особа Пісной Яків Григорович (Паспорт: серія СН номер 508814 виданий 10.06.1997 р. Московське РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0314%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2000 року

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ"САТП-0904" 11.03.2011 року.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Поліщук Володимир Степанович (Паспорт: серія СН номер 201187 виданий 21.05.1996 р. Залізничне РУ ГУ МВС україни в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0136%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2005року.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "САТП-0904" 11.03.2011 року.
Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту.
Посадова особа Плохіх Валерій Ерійович (Паспорт: серія СН номер 779128 виданий 03.04.1998 р. Дніпровське РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до 11.03.2014 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник відділу “ІНТА” Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "САТП-0904"11.03.2011 року.
Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту ПАТ "САТП-0904"
Посадова особа Нємая Броніслава Хаімівна (Паспорт: серія СО номер 075192 виданий 09.03.1999 р. Ленінградське РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до 11. 03.2014року.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:головний економіст ВАТ "САТП-0904"
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Семеній Володимир Сафронович