Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2015
Дата публікації 20.02.2015 10:39:37
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904"
Юридична адреса* 03151 м.Київ, Проспект Повітрофлотський буд.72
Керівник* Семеній Володимир Сафронович - Генеральний директор. Тел: 044 249-02-51
E-mail* catp0904@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення Публічне акціонерне товариство «САТП-0904», код ЄДРПОУ 00435560 м. Київ, Повітрофлотський пр. №72, повідомляє: Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 25 березня 2015 року о 14.00 за адресою: 03151 м. Київ, Повітрофлотський пр.72. Порядок денний : 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Про обрання Лічильної комісії. 3. Звіт Правління та ревізійної комісії про результати діяльності за 2014 рік та затвердження річного звіту та балансу. 4. Розподіл прибутку. 5. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для їх реєстрації для участі у загальних зборах є 24.00 години 19 березня 2015 року. З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у приймальні ПАТ «САТП-0904» з10-30 до 15-30 в робочі дні. Реєстрацiя акцiонерiв з 10.00 до 13.30. При собi мати документ, що посвiдчує особу (паспорт чи iн.). Для представників акціонерів - документ, що посвiдчує особу (паспорт чи iн.) та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.Телефон для довiдок: 044 249-02-51, Факс 242-50-81 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18 лютого 2015року №29 Бюлетень Цінні папери України. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор В.С. Семеній
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Семеній Володимир Сафронович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.02.2015
(дата)