Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 22.05.2008
Дата публікації 26.05.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство "Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904"
Юридична адреса* Україна. 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, №72
Керівник* Карлицький Анатолій Олександрович - Голова правління - генеральний директор. Тел: 0442490251
E-mail* karl@iptelecom.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акції викупаються у акціонерів на підставі заяв шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів між товариством та акціонерами. Мета викупу - задоволення заяв акціонерів про продаж та подальший перепродаж. Акції прості іменні номінальною вартістю 0,25 грн. Ціна придбання 0.25грн. за акцію. період придбання заяв про продаж акцій з 22.05.2008 до 22.10.2008року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління - генеральний директор Карлицький Анатолій Олександрович